Slot Machine 2.0 Leetcode - On Game Nền Tảng Cờ Bạc Trực Tuyến